• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2017-18

    ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ   : ΔΕΥΤΕΡΑ -ΤΕΤΑΡΤΗ  5-6

    ΖΟΥΜΠΑ  :                    ”                         ”        6-7

    ΠΙΛΑΤΕΣ:                     ”                          ”        7-8

    ΧΟΡΩΔΙΑ:               ΠΕΜΠΤΗ           7-8